Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Pá Hu

Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
0386412189
ybi-tramtau-ptdtbtth-thcspahu@edu.viettel.vn